This is alternative content.

dzisiaj jest: 2 kwietnia 2023. imieniny: Maria, Franciszek, Urban
flaga Polski 

This is alternative content.

MAPA SERWISU

Komunikaty*

Ogłoszenie*

Strona Główna

Aktualności

    • Przedszkole w Zawichoście

    • Maciej Kula uczeń klasy I „a” Gimnazjum w Zawichoście finalistą konkursu z fizyki na poziomie rozszerzonym

    • Wiadomości z Gminy Zawichost

        • Droga Wyspa –Józefków

    • Konkursy REMONDIS

        • Quizu ekologicznego „Wzorowi Selekcjonerzy”

        • Konkursu przedszkolny Wykonanie z surowców „Eko maskotki”

    • " Dziady..."

    • Gminne Święto Plonów 2015

    • Wianki 2015

    • I Piknik Gimnazjalny w Zawichoście.

    • Sport

        • Tymbark

        • VIVE

        • Kamila Justyńska - najszybsza w województwie !!!

        • I miejsce Gimnazjalistów z Zawichostu.

        • Coca-Cola Cup 2015.

        • SUKCES LEKKOATLETYCZNY CZWARTOKLASISTÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWICHOŚCIE!!!

        • Powiśle Zawichost

        • VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej

        • Mecz Polska-Portugalia

        • IX Halowy Turniej Piłki Nożnej

        • Dziewczyny w piłkę grają

        • Anioł to byt duchowy, który służy

        • TO JUŻ JEST PRAWDZIWA EMANCYPACJA

        • Turniej piłki ręcznej

    • Śmieciowa niespodzianka dla gmin.

    • REWOLUCJA ŚMIECIOWA

    • Sprawozdawczość

    • Otwarcie świetlic w Podszynie i Chrapanowie

        • Świetlica w Podszynie

        • Dzień Dziecka w Podszynie

        • WAKACJE W CHRAPANOWIE

        • Świetlica w Chrapanowie

        • Świetlica Chrapanów

        • Dzień dziecka w Chrapanowie

        • Mikołajki w Chrapanowie

    • Projekt "Teraźniejszość dla Przyszłości"

        • I Spotkanie noworoczne

        • II Spotkanie promocyjne

        • Podsumowanie projektu

    • Spotkania zawichojskiej młodzieży

    • Przedszkolaki

        • Wielkanocne zwyczaje w Samorządowym Przedszkolu w Linowie

        • „Wędrówka przez bajkowy świat”

    • Ekologiczny konkurs plastyczny w Linowie

    • PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU W LINOWIE

    • Przedszkolaki z Linowa z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zawichoście

    • Teatr Muzyczny w Lublinie

    • NASI DZIELNI STRAŻACY

    • MANEWRY W PODSZYNIE

    • Wyprawka szkolna

    • Stypendia szkolne

    • Przedszkole Linów

        • Pożegnanie Zimy - Powitanie Wiosny w Samorządowym Przedszkolu w Linowie

    • Na własne konto

    • Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

    • WIELKI SUKCES ZAWICHOJSKICH SZÓSTOKLASISTÓW

        • Spała cd.

    • co piszczy na boisku

    • Powódź 2014

    • Sprawdzian szóstoklasistów

    • DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO I PRZEŁAJOWO

    • O TYM JAK NASI GIMNAZJALIŚCI DWORKI MALOWALI

    • PŁYWALNI NIE MAMY, ALE PŁYWAMY

    •  Zawichojskie bajania

    • Święto Plonów 2014

    • Sprawozdanie z wakacji na nowym boisku

    • Otwarcie boiska sportowego

    • NIE NOWOTWOROM U DZIECI

    • EKSPORTOWA PÓŁKA PIŁKI RĘCZNEJ

    • Mgok Zawichost

    • ŚNIADANIE NA ZAMKU SANDOMIERSKIM

    • RPOWŚ 2014-2020

    • Odbiór końcowy drogi gminnej Chrapanów – Prusy

    • Sukces drużyny sołtysów z Gminy Zawichost

    • Ognisko integracyjne w Czyżowie Szlacheckim

    • „Mikołajki w świetlicy wiejskiej w Chrapanowie”

    • Seminarium: „Nowa perspektywa nowe możliwości dla świętokrzyskich przedsiębiorców”

    • "Jasełka dworcowe"

    • Seminarium: „Nowa perspektywa nowe możliwości dla świętokrzyskich przedsiębiorców”

    • Dzień Kobiet w MGOK

    • IV Forum Aktywnych Kobiet Ziemi Sandomierskiej

    • Uroczyste obchody 1050 – lecia Chrztu Polski

    • XVII Pielgrzymka Środowisk Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego oraz Powiatu Sandomierskiego do Zawichostu

    • Flis Ulanów – Gdańsk 2016

    • Nowe witacze w Gminie Zawichost

Urząd Gminy*

Władze gminy

    • Skarbnik

    • Sekretarz

Rada Miejska

Komisje Rady Miejskiej

Sołectwa

Gospodarka gminy*

Charakterystyka Gminy

Pomoc Społeczna*

Rejony opiekuńcze

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Powody udzielania pomocy społecznej

Program wieloletni Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Świadczenia rodzinne

    • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

    • Zaliczka alimentacyjna

Zrealizowane projekty*

    • Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

        • Założenia projektu

        • Monitoring i ewaluacja

        • Działania

        • Podsumowanie projektu

            • Realizacja celów

            • Chatakterystyka beneficjentów ostatecznych (BO)

            • Personel projektu

            • Raport w liczbach

            • Ogłoszenie o naborze ofert

            • Druki do pobrania

    • II Edycja Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

        • Założenia

        • Działania

        • Regulamin

        • Ogłoszenie o naborze ofert

        • Druki do pobrania

    • III Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

        • Aktualności

        • Regulamin

            • Postanowienia ogólne

            • Zasady uczestnictwa w projekcie

            • Rekrutacja kandydatów

            • Działania w ramach projektu

            • Postanowienia końcowe

        • Ogłoszenie o naborze ofert

        • Druki do pobrania

            • Terminy składania dokumentów

            • Tryb uzgadniania salda

            • Zasady składania dokumentów

        • Rozliczenie roczne

            • Obowiązek dokonania rozliczenia po akcesji

            • Sposób i termin dokonania rozliczenia

        • Ustalenie wartości pomocy publicznej podlegającej rozliczeniu rocznemu oraz okresu sprawozdawczego rozliczenia

            • Kwota pomocy publicznej

            • Pułapy pomocy publicznej

                    • Jak ustalić koszty płacy pracownika niepełnosprawnego

                    • Podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych

            • Obliczanie podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych

                    • Ryczałt

            • Procedura rejestracji w systemie

    • IV Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

        • Aktualności

        • Regulamin

        • Postanowienia ogólne

        • Zasady uczestnictwa w projekcie

        • Rekrutacja kandydatów

        • Działania w ramach projektu.

        • Postanowienia końcowe

        • Dokumenty do pobrania

    • V Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

        • Aktualności

        • Regulamin

        • Dokumenty do pobrania

        • Nabór personelu projektu systemowego

        • Doradztwo Zawodowe

        • Trening kompetencji i umiejętności społecznych

        • Partycypacja obywatelska

        • Zajęcia informatyczne

        • Dokumenty

    • Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne

    • Projekt „Nowy zawód twoją szansą”

        • Kto może skorzystać z dofinansowania składek

        • Podsumowanie projektu

        • Wysokość dofinansowania do składek

        • Realizacja projektu

        • Dokumenty do pobrania

    • Projekt „Przez aktywność do pracy”

    • Ulgi we wpłatach obowiązkowych na PFRON

        • Raport

        • Realizacja projektu

        • Dokumenty do pobrania

    • Inne korzyści:

    • Projekt pn. „Chcemy być aktywni”

        • Realizacja projektu

        • Aktualności

        • Dokumenty do pobrania

    • „Aktywni – zdolni do pracy!

    • Zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej

    • Projekt pn "Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie"

    • Zwrot kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej

        • Kampania informacyjno-promocyjna

        • Konferencja

        • Dofinansowania do wynagrodzeń

        • Co możesz zyskać?

        • Komu przysługuje dofinansowanie?

            • Ustalenie stanu zatrudnienia

            • Wyłączenie z dofinansowań

        • Na kogo przysługuje dofinansowanie?

            • Wiek emerytalny

            • Wynagrodzenie pracownika

            • Weryfikacja przez Fundusz

        • Wysokość dofinansowania

            • Kwota dofinansowania

            • Ograniczenia dofinansowania

            • Pułapy pomocy publicznej

        • Procedura ubiegania się o dofinansowanie

        • Akty prawne

    • Sprawozdanie z konferencji

    • Kontakt

        • Sprawozdanie z 2 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 3 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 4 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 5 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 6 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 7 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 8 spotkania informacyjnego

        • Sprawozdanie z 9 spotkania informacyjnego

    • Prezentacje multimedialne

        • Przezentacje do pobrania

    • Artykuły prasowe w ramach projektu

        • Artykuły informacyjne

        • Prezentacja "dobrych praktyk"

        • Publikacje artykułów prasowych z konferencji w ramach projektu

    • Licznik

    • Ankiety

Projekt pn."Razem po nowe kwalifikacje"

    • Aktualności

    • Regulamin rekrutacji

    • Zapytanie ofertowe

    • Zapytanie ofertowe 2

Projekt: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”

    • Regulamin projektu

Program „Uczeń na wsi”

Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…”

    • Projekt "Niepełnosprawni na start"

    • Projekt pn „Nowy zawód drogą do sukcesu"

        • Zaproszenie

        • Zapytanie ofertowe

        • Zapytanie ofertowe 2

        • Dokumenty do pobrania

    • Projekt pn. "Mądry przedszkolak"

        • Aktualności

        • Raport ewaluacyjny

        • O PROJEKCIE

        • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

    • Projekt pn."Przygody przedszkolaków"

        • Aktualności

        • O PROJEKCIE

        • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

    • Projekt pn „Kształcenie umiejętności ICT kluczem do zdobywania wiedzy"

        • Aktualności

        • Dokumenty do pobrania

    • Projekt „Wiedza receptą na lepsze jutro”

        • Zaproszenie

        • Dokumenty do pobrania

    • Projekt pn. Animacja droga do rozwoju społeczności lokalnych

        • Aktualności

        • Raport ewaluacyjny

        • Dokumentu do pobrania

    • Zarząd

    • Nabór pracowników

        • Wyniki naboru

        • Archiwum

    • Kontakt

Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

sz*

Samorządowe Przedszkole w Czyżowie Szlacheckim

    • Raport ewaluacyjny

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

    • O nas

    • Projekt

    • Pracownie

    • Imprezy

    • Dział poradnictwa

    • Personel

Link - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Link - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Zawichoście

Link- Szkoła Podstawowa w Zawichoście

Link-Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Link-Gimnazjum w Zawichoście*

Liceum Ogólnokształcące w Zawichoście*

Kontakt*

Linki

Sprawdź stan sprawy

Archiwum

*

WKU*

Arch*

Bip**

gos*

Dla przedsiębiorców

pr*

Mienie gminy

Numery telefonów

    • Wykaz numerów wewnętrznych

Wirtualne Muzeum Ziemi Zawichojskiej *

Promocja*

Figurki i Krzyże

    • Pomnik na Podgórzu

    • Figura Przydrożna w Zawichoście

    • Drewniana Figurka przy ul. Nadwiślańskiej

    • Kamienny Krzyż

    • Figurka Jezusa Frasobliwego

        • Dokarmianie zwierząt

    • Figurka Matki Boskiej

    • Krzyż przy ul. Opatowskiej

    • Figura Matki Boskiej

    • Krzyż przy skrzyżowaniu ulicy Opatowskiej z Prostą

    • Metalowy Krzyż przy ul. Polnej

    • Metalowy Krzyż na zawichojskich polach

NEWSY, PLUSY I MINUSY

Gal*

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWICHOST NA LATA 2012-2020

    • I spotkanie konsultacyjne

    •  II spotkanie konsultacyjne

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Powiadomienie SMS*

Warsztaty i szkolenia

Pisali o nas

Mapa interaktywna*

*

Punkt informacyjny*

LGD*

elekt*

**

***

Wok Kielce*

bok*

edeklaracje*