This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście od września 2006 roku realizuje program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, który jest prowadzony w oparciu o fundusze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt ten jest Kampanią na rzecz integracji społecznej „Bądźmy razem”.

Kampania ta ma na celu:

-przedstawienie szerszej grupie społecznej oferty ŚDS-ów

-aktywizację osób z zaburzeniami i niepełnosprawnych intelektualnie poprzez włączenie ich do działalności ŚDS

-aktywizację rodzin tychże osób do szerszego korzystania z ofert ośrodków i grup wsparcia

-promocja zdrowia psychicznego wśród młodzieży szkolnej

-uwrażliwienie młodzieży na problemy osób z zaburzeniami i niepełnosprawnych

-przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży szkolnej

-propagowanie zdrowia i edukacja społeczeństwa

-kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw wobec osób z zaburzeniami i niepełnosprawnych intelektualnie.

Powyższe cele mają być osiągnięte poprzez następujące zadania:

  1. Kampania medialna i reklamowa- patronami medialnymi kampanii będą Radio Leliwa, Kielecka Gazeta Wyborcza oraz Tygodnik Nadwiślański. W ramach kampanii będą rozwieszone plakaty reklamujące Dzień Otwarty ŚDS Zawichost, roznoszone ulotki, będą spoty w radiu Leliwa oraz reklamy i artykuły w gazetach.
  2. Dzień Otwarty ŚDS Zawichost – w tym dniu odwiedzić nas będzie mógł każdy, kto jest zainteresowany działalnością ŚDS. Zaproszeni goście przybliżą nam problematykę działalności ŚDS-ów i specyfikę pracy z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego i niepełnosprawnych intelektualnie, o metodach jakie stosują, sukcesach i porażkach. Można będzie zapoznać się z pracami naszych uczestników oraz oglądnąć pokaz slajdów udokumentujący nasze 10 letnie istnienie.

  3. Stworzenie strony internetowej ŚDS Zawichost

  4. Integracja ze środowiskiem lokalnym- poprzez nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. W ramach współpracy młodzież szkolna pomoże w organizowaniu Dnia otwartego, natomiast  psycholog i psychiatra pracujący w ŚDS oraz zaprzyjaźnieni z nami pedagodzy poprowadzą zajęcia szkolne przybliżające młodzieży problematykę osób z zaburzeniami i niepełnosprawnych.

Zakładane rezultaty działania

Mamy nadzieję, że poprzez powyższą kampanię zainteresujemy swoją działalnością szerszą grupę społeczną niż dotychczas i w ten sposób namówimy osoby potrzebujące pomocy aby skorzystały z takiej formy wsparcia jaką są ŚDS-y. Pragniemy zmienić w środowisku lokalnym nastawienie wobec osób będących już uczestnikami ŚDS i innych, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne bądź są niepełnosprawne intelektualnie oraz liczymy, że wiedza na temat takich osób i ich problemów wrośnie, a oni sami będą mogli oczekiwać od społeczeństwa większego zrozumienia. Mamy nadzieje, że w ten sposób nawiążemy bliższe kontakty z innymi ŚDS-ami oraz na lepszą i ściślejszą współpracę rodzin naszych podopiecznym z personelem naszego Domu