This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Program wieloletni Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Program wieloletni Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje:

-pomoc w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie dożywiania  objętych jest 215 uczniów szkół .Ponadto w ramach programu udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. W ramach programu  wykonano generalny remont kuchni  gdzie przygotowywane są posiłki dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Ze środków tych zakupiono również niezbędne wyposażenie.