This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006r.

W roku 2006 budżet Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 2.361.683zł

Świadczenia rodzinne, składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe , zaliczka alimentacyjna  - 1.182.929zł

- Składka na ubezpieczenia  zdrowotne – 11.480

- Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  418.130

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 235.375

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.088

- Posiłki  - 211.260

- Środowiskowy Dom Samopomocy 244.972

-Poradnictwo specjalistyczne / punkt interwencji kryzysowej/ - 10.500

-Pozostała działalność / prace społecznie użyteczne/ 4.586