This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Sprawozdanie z 4 spotkania informacyjnego

Sprawozdanie z IV
 spotkania informacyjnego

Dnia 30 listopada 2006 roku o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście odbyło się IV spotkanie informacyjne.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działanie 1.4 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

Projekt to kampania informacyjno – promocyjna, adresowana do mieszkańców powiatu sandomierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy.

Cel, jaki chcemy osiągnąć poprzez projekt obrazują kulki Newtona, obrane jako logo projektu. Dokładniej wyjaśniając w/w cel warto przytoczyć słowa Katarzyny Kondziołki: „…dając zatrudnienie osobie niepełnosprawnej pomagamy nie tylko jej, ale również sobie, dlatego, że osoba ta będzie niezależna finansowo, ponieważ na własne potrzeby zapracuje sama. Następnie ograniczymy wydatki związane z różnymi świadczeniami dla danej osoby. Czuje się ona wówczas potrzeba i wartościowa. Z drugiej strony pracodawca dając pracę takiej osobie może skorzystać z szeregu ulg i uprawnień”.

Organizatorem spotkania informacyjnego był zespół projektowy w składzie: Ewa Kwiatkowska – kierownik projektu, Katarzyna Kondziołka – konsultant merytoryczny, Aneta Mazur – pracownik biurowo - administracyjny, Wojciech Próchnicki - informatyk.

 Sprawozdanie z 4 spotkania informacyjnego