This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Artykuły informacyjne

PROJEKT PN. „POMAGASZ NIEPEŁNOSPRAWNEMU, POMAGASZ SOBIE” SZANSĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW  I ICH PRACODAWCÓW.

Projekt pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie” szansą dla niepełnosprawnych pracowników i ich pracodawców

 Pobierz artykuł

SMUTNE STATYSTYKI

W Polsce prawie 5,5 mln osób jest niepełnosprawnych, to 14,3% ludności naszego kraju. Oznacza to, że co siódmy Polak jest niepełnosprawny

 Pobierz artykuł

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stanowiła pierwszy i ważny krok na drodze zmiany sytuacji tej grupy osób na rynku pracy

.
 Pobierz artykuł

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ

Pracodawcy otwartego rynku pracy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

.
 Pobierz artykuł

 WYMIERNE KORZYŚCI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypłaca pracodawcom dofinansowania  do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

 Pobierz artykuł


FINANSOWENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne stanowi najprostszą formę uzyskania pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 Pobierz artykuł

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ

Pracodawca otwartego rynku pracy może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników w formie ryczałtu.

 Pobierz artykuł

POMOC DLA PRACODAWCÓW

Pracodawca otwartego rynku pracy, który zobowiąże się do zatrudnienia

osoby niepełnosprawnej przez okres nie krótszy niż  36 miesięcy może

otrzymać  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych zwrot kosztów związanych z przystosowaniem

miejsca pracy do potrzeb tej osoby.

 Pobierz artykuł


DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ


Pracodawcy otwartego rynku pracy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania do szkoleń niepełnosprawnych pracowników.

   

     Pobierz artykuł


ULGI W OBOWIĄZKOWYCH WPŁATACH NA PFRON

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, a wskaźnik zatrudniania tych osób wynosi co najmniej 6% zwolnieni są z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Pobierz artykuł


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE 

W poprzednich artykułach pisałam o licznych formach wsparcia finansowego rekompensującego pracodawcom podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych

 Pobierz artykuł


UZGADNIANIE WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA

W poprzednim artykule pisałam o procedurze rejestracji w SOD, umożliwiającej korzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

 Pobierz artykuł

JAK UZYSKAĆ ZWOLNIENIE Z WPŁAT NA PFRON?

Do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązani są pracodawcy, którzy – w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, czyli na etaty – zatrudniają miesięcznie co najmniej 25 pracowników i nie osiągają wymaganego ustawą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynoszącego 6%.

 Pobierz artykuł

JAK OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW SZKOLENIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRACOWNIKA?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-sprawnych dofinansowuje szkolenia niepełnosprawnych pracowników.

 Pobierz artykuł

PROJEKT „POMAGASZ NIEPEŁNOSPRAWNEMU, POMAGASZ SOBIE” SZANSĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Gmina Zawichost od ponad dziesięciu lat zaangażowana jest w rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

 Pobierz artykuł


DLACZEGO WARTO ZATRUDNIAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE?

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne, ulg we wpłatach obowiązkowych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto mogą uzyskać zwrot kosztów poniesionych na szkolenie niepełnosprawnych pracowników, zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów zatrudnienia asystenta niepełnosprawnego pracownika.

 Pobierz artykuł