This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Prezentacja "dobrych praktyk"

DOBRE DOŚWIADCZENIA


W Polsce jest prawie 5,5 miliona osób niepełnosprawnych, tylko 561 tys.

spośród nich pracuje pozostali są bierni zawodowo

 Pobierz artykuł


NIEPEŁNOSPRAWNY NIE ZNACZY MNIEJ EFEKTYWNY


W Polsce mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych  - 17,3%,

w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten waha się od 40% do 50%.

Z rent w Polsce utrzymuje się 3 189 tys. osób,

czyli dwukrotnie więcej niż w krajach wysoko rozwiniętych.


 Pobierz artykuł

WIELE OSÓB, W TYM TAKŻE PRACODAWCÓW POSTRZEGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE JAKO BIERNE I OCZEKUJĄCE POMOCY.

Tymczasem doświadczenia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników pokazują nieprawdziwość takich przekonań.  Decydującym czynnikiem powodzenia człowieka w pracy są jego zdolności, niezależnie od tego, czy jest on niepełnosprawny, czy nie.

 Pobierz artykuł

NIEPEŁNOSPRAWNI POTRZEBUJĄ SZANSY

Praca dla osoby niepełnosprawnej jest szczególnie ważna. Daje nie tylko zadowolenie i niezależność finansową, lecz także określoną pozycję społeczną

 Pobierz artykuł


SZKOŁA OTWARTA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawcy często postrzegają osoby niepełnosprawne jako mało efektywne w pracy oraz obawiają się ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób.

 Pobierz artykuł