This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

Sprawozdanie z 6 spotkania informacyjnego

Sprawozdanie z VI
 spotkania informacyjnego

W dniu 2 lutego 2007 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej

Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście o

dbyło się kolejne spotkanie informacyjne na temat

„Korzyści płynących z zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Organizatorem spotkania informacyjnego był zespół projektowy w składzie: Ewa Kwiatkowska, Katarzyna Kondziołka, Aneta Mazur, Wojciech Próchnicki.

Zostało ono zorganizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 schemat a) pn.: „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt to kampania informacyjno – promocyjna skierowana do społeczności lokalnej powiatu sandomierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pracodawców otwartego rynku pracy.

Celem kampanii jest zmiana postaw wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

 Sprawozdanie z 6 spotkania informacyjnego