This is alternative content.

dzisiaj jest: 26 marca 2023. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
flaga Polski 

This is alternative content.

Program wieloletni Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Program wieloletni Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje:

-pomoc w formie zakupu posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomocą w formie dożywiania  objętych jest 215 uczniów szkół .Ponadto w ramach programu udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. W ramach programu  wykonano generalne remonty  kuchni  gdzie przygotowywane są posiłki dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście., Czyżowie Szlacheckim  Ze środków tych zakupiono również niezbędne wyposażenie.

Dostarczanie  Żywności dla Najuboższej  Ludności Unii Europejskiej

 

Od marca 2005r.  Ośrodek  Pomocy Społecznej współpracuje ze Stowarzyszeniem  na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Rodzinom i Osobom w Trudnej Sytuacji Życiowej „Człowiek Człowiekowi.” W ramach współpracy  podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej objęci są pomocą  rzeczową w formie żywności , którą Stowarzyszenie pozyskuje ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W roku 2006 Gmina przekazała  Stowarzyszeniu pomieszczenie , gdzie znajduje się magazyn, w którym żywność jest przechowywana, jak również wspiera finansowo Stowarzyszenie .