This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna

Od roku  2005 Ośrodek realizuje ustawę  o  postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej

Prawo do zaliczki przysługuje:

osobie do ukończenia  18 roku życia ,w przypadku gdy uczy się  w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.jeśli dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł

Zaliczka przysługuje  do wysokości świadczenia alimentacyjnego, albo różnicy miedzy kwotą  odpowiadająca świadczeniu alimentacyjnemu, a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jak:

- w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki  170 zł dla osoby uprawnionej albo 250 zł , jeżeli osoba ta legitymuje się  orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności

- w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej , uprawnione do zaliczki -120 zł dla osoby uprawnionej albo 170 zł jeżeli osoba ta legitymuje się  orzeczeniem o niepełnosprawności, albo orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności

Zaliczka nie przysługuje jeżeli:

- Osoba uprawniona  przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania , albo w rodzinie zastępczej

- zawarła związek małżeński,

-jest uprawniona do zasiłku rodzinnego  na własne dziecko

Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej, który składa się  za pośrednictwem  komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.