This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Od 1 lipca 2008 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Zawichost, którego celem  jest aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych  długotrwale korzystających  ze wsparcia Ośrodka.

Projekt przewiduje zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną, realizowaną przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego i firmy prowadzące szkolenia zawodowe.

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Poszerzenie zakresu  umiejętności psychospołecznych  beneficjentów o obszary umożliwiające lepszą adaptację  w  sytuacjach związanych z poszukiwaniem  zatrudnienia oraz  adaptacją w  warunkach pracy zawodowej.

2. Wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej i wiary we własne możliwości.

3. Diagnoza predyspozycji zawodowych.

4. Nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.

Podstawowe kryteria rekrutacji:

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zawichost,

- status zawodowy – bezrobotny,

- zadeklarowane uczestnictwo w projekcie,

- korzystanie z pomocy społecznej  (niezależnie od formy wsparcia),

- płeć, wykształcenie i stan cywilny - bez znaczenia.