This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Założenia projektu

   1.  Rezultaty twarde projektu to:

 • przeprowadzenie 25 godzin treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
 • przeprowadzenie 48 osobogodzin doradztwa indywidualnego,
 • przeprowadzenie 18 godzin doradztwa grupowego,
 • przeprowadzenie 600 godzin szkolenia zawodowego,
 • wydanie 6 certyfikatów o ukończeniu szkolenia zawodowego,
 • wydanie przez OPS 6 zaświadczeń o udziale w projekcie,
 • wydanie 6 zestawów materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • dystrybucja 500 ulotek informacyjnych,
 • zorganizowanie spotkania informacyjnego dla beneficjentów.

   2.  Rezultaty miękkie:

 • rozbudzenie potrzeby i motywacji do podjęcia działań  związanych ze zmianą dotychczasowego stylu życia,
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
 • wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • poprawa umiejętności komunikacji,
 • radzenie sobie przy rozwiązywaniu problemów,
 • zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje,
 • nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do "poruszania się na rynku pracy",
 • poznanie zasad autoprezentacji.