This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja

 • Ciągłe zbieranie informacji na wszystkich poziomach realizacji projektu,
 • Nadzór nad postępami względem zaplanowanego budżetu, działań, założeń oraz rezultatów,
 • Analiza doboru grupy docelowej, efektywności podjętych działań, procesu zachodzących zmian,
 • Diagnozowanie i analizowanie pojawiających się problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania,
 • Sprawozdawczość,
 • Wprowadzanie korekt.

Narzędzia:

 • ankiety ewaluacyjne,
 • testy,
 • pogłębione wywiady indywidualne (IDI)
 • listy obecności,
 • rejestr uwag specjalistów prowadzących zajęcia,
 • obserwacja,
 • rejestr odbioru ulotek informacyjnych przez sołtysów i radnyc

Wartość dodana projektu : Tworzymy projekt profilowany dla osób bezrobotnych, korzystających długotrwale z pomocy społecznej, z kompleksowymi działaniami, nie występującymi dotychczas w ofercie OPS. Bez wsparcia EFS-u projekt nie mógłby zostać zrealizowany.