This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Realizacja celów

II. REALIZACJA CELÓW.

Przeprowadzone w ramach aktywnej integracji zajęcia w projekcie można podzielić na trzy części:  

1. Pierwsza, to trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez trenera – psychologa, posiadającego wieloletnie doświadczenie. Trening prowadzony był w formie pięciogodzinnych warsztatów dla grupy 6 –cio osobowej. Zajęcia odbywały się w dni powszednie. Celem treningu była pomoc w przełamywaniu barier komunikacyjnych. BO uczestniczyli w wielu godzinach warsztatów doskonalących ich umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne, umiejętności podejmowania decyzji oraz wspomagające asertywność .
Trening w sumie liczył 25 godzin zegarowych.

Program treningu obejmował:


a). kształtowanie świadomości posiadanych kompetencji w oparciu o realne uwarunkowania oraz aktualną ocenę przydatności zawodowej,
b). komunikowanie się z otoczeniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje pracobiorca-pracodawca.
c). planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji.

2. Druga część to zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. 

Każdy z B.O. otrzymał wsparcie w postaci 8 godzin zegarowych doradztwa indywidualnego i 18 godzin zegarowych doradztwa grupowego. Warsztaty w ramach doradztwa zawodowego prowadzone były dla grup liczących po 3 osoby.


Program zajęć w ramach doradztwa zawodowego obejmował:


a). diagnozę potencjału zawodowego Beneficjenta i określenie jego potrzeb szkoleniowych,
b). opracowanie Indywidualnego Programu Działania,
c). warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

3. Trzecia część to szkolenia zawodowe. Szkolenia, poprzedzone diagnozą przeprowadzoną przez doradcę zawodowego, uwzględniały indywidualne predyspozycje B.O. oraz dzięki innowacyjności naszego projektu, zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.
Szkolenia zawodowe przeprowadził Ośrodek Kształcenia Ustawicznego
w Sandomierzu. Szkolenia te, prowadzone metodą stacjonarną liczyły łącznie 393 godziny zegarowe
.

Zorganizowano kursy:

1. Bukieciarz – w wymiarze 82 godzin dla jednego B.O., w tym 36 godzin wykładów i 46 godzin zajęć praktycznych.
2. Obsługa kas fiskalnych i komputerowego programu fakturującego – w wymiarze 70   godzin dla dwóch B.O., w tym 36 godzin wykładów i 34 godzin zajęć praktycznych.
3. Opiekunka – w wymiarze 80 godzin dla dwóch B.O., w tym 40 godzin wykładów i 40 godzin zajęć praktycznych.
4. Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych – w wymiarze 161 godzin dla jednego B.O., w tym 45 godzin wykładów i 116 godzin zajęć praktycznych.

Dla wszystkich osób uczestniczących w warsztatach w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego grupowego oraz w szkoleniach zawodowych przewidziano ciepły posiłek.
Harmonogramy organizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz szkoleń zawodowych dostępne są w załącznikach do Raportu.