This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

II Edycja Projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

II Edycja projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwietniu 2009r przystąpił do realizacji drugiej edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. Poszerzenie zakresu umiejętności psychospołecznych beneficjentów o obszary umożliwiające lepszą adaptację w sytuacjach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia oraz adaptacją w warunkach pracy zawodowej.

 2. Wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej i wiary we własne możliwości.

 3. Diagnoza predyspozycji zawodowych.

 4. Nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy

Grupę docelową projektu stanowi 12 osób, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, których kwalifikacje uniemożliwiają wejście na rynek pracy.

W ramach projektu uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, m.in. będą:

 • uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.
 • korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
 • uczestniczyć w zajęciach z informatykiem
 • uczestniczyć w kursach zawodowych
 • kształcić się na poziomie szkół ponadgimnazjalnych
 • kształcić się na poziomie studiów wyższych
 • korzystać z poradnictwa specjalistycznego