This is alternative content.

dzisiaj jest: 2 kwietnia 2023. imieniny: Maria, Franciszek, Urban
flaga Polski 

This is alternative content.

gos
CO W ŚMIECIACH PISZCZY, czyli informacja Burmistrza o nowych zasadach gospodarki odpadami, które będą obowiązywały w naszej Gminie od 1 lipca 2013 r.

Szanowni Mieszkańcy

            Gmina Zawichost, podobnie jak wszystkie pozostałe samorządy w Polsce została ustawowo zobowiązana do zorganizowania samofinansującego się systemu odbioru i utylizacji odpadów stałych, czyli śmieci. W związku z tym podjęto szereg uchwał regulujących gospodarkę odpadami w naszej gminie. Między innymi ustalono, że:

 • będą one odbierane raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub dwa razy w miesiącu w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

 • śmieci będą odbierane jako segregowane ( tzw. suche) i jako niesegregowane (zmieszane – mokre),

 • na każdego mieszkańca segregującego śmieci przypada 30 litrów odpadów suchych i 30 litrów odpadów zmieszanych, które będą zbierane do 2 osobnych pojemników,

 • na każdego mieszkańca nie segregującego śmieci przypada 60 litrów odpadów zmieszanych, które będą zbierane do 1 pojemnika,

 • pojemniki 60, 120, 240 litrowe i odpowiednio większe będą dostarczone przez firmę, która wygra przetarg na zbieranie odpadów w naszej gminie,

 • ilość pojemników ustawionych na posesji będzie wynikała z liczby osób na niej zamieszkałych
  np. dla 2 osób segregujących odpady potrzebne będą minimum 2 pojemniki 60 l, a dla 2 osób nie segregujących śmieci wystarczy 1 pojemnik 120 l,

 • od 1 lipca każdy mieszkaniec za odbiór i utylizację 60 l segregowanych śmieci (30l + 30l ) zapłaci 7 zł miesięcznie,

 • od 1 lipca każdy mieszkaniec za odbiór i utylizację 60 l niesegregowanych śmieci zapłaci 12 zł miesięcznie,

 • z powyższych opłat zwolnione są szóste, siódme i kolejne osoby przebywające stale w domu czy w mieszkaniu, 

 • powyższe opłaty wszyscy mieszkańcy muszą wnosić sami (bez wezwania),  zgodnie ze złożoną przez siebie deklaracją,

 • termin złożenia deklaracji upływa z dniem 15 kwietnia 2013 roku,

 • osoby, które nie złożą deklaracji będą miały naliczoną opłatę w drodze decyzji administracyjnej,

 • wyliczona przez właściciela nieruchomości (mieszkania, domu) kwota powinna być zapłacona gotówką w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek Gminy Zawichost   Nr  33 9429 0004 2001 0100 1531 0001 w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,

 • od osób które nie wniosą powyższej opłaty w wymaganym terminie, będzie ona egzekwowana w takim samym trybie i postępowaniu jak podatki,  

 • zgodnie z nową ustawą środki finansowe zebrane od mieszkańców i przedsiębiorców muszą w pełni pokryć wszystkie koszty związane z organizacją nowego sytemu zbierania odpadów  w naszej gminie, to znaczy, że gmina nie może na tym systemie zarabiać, ani do niego dopłacać.

      Szanowni Państwo, to bardzo trudne zadanie dla nas wszystkich. Dla mieszkańców, ponieważ wszyscy będą musieli płacić za śmieci, a zdecydowana większość pewnie więcej niż do tej pory. Dla gminy, ponieważ czeka nas ogromny wysiłek organizacyjny i finansowy, bo trudno założyć, że od początku na  wszystko wystarczy. W związku z tym, już teraz przepraszam za wszystkie problemy, które na pewno wkrótce się pojawią i proszę o danie nam czasu na ich spokojne rozwiązywanie.  Ze swojej strony mogę tylko zapewnić, że wspólnie z  pracownikami Urzędu zrobimy wszystko, żeby nadchodząca nieubłaganie zmiana, była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców Gminy Zawichost.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Tomasz Siwek


Uwaga:

 1. Firma Remondis zamierza z początkiem kwietnia samodzielnie rozwiązać umowy   z mieszkańcami gminy Zawichost ( wzór wypowiedzenia umowy w załączeniu).
 2. Gotowe do wypełnienia druki deklaracji oraz wzór ich wypełnienia są już dostępne na stronie internetowej gminy.

Do pobrania

3.      Druki deklaracji będą również od 2 kwietnia 2013 r. rozprowadzane przez Urząd wśród mieszkańców naszej gminy.

4.      Druki deklaracji można również osobiście odebrać w pokoju nr  17 i 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost.

5.      Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje o tym ile i za co będziemy płacili od 1 lipca:

Ile będziemy płacili :

Jakie śmieci i gdzie je wrzucamy ?

 

W pojemniki na odpady komunalne niesegregowane - zmieszane (zwane również mokrymi) wrzucamy wszelkiego rodzaju zmieszane odpady powstające w gospodarstwie domowym, np.:

 • pieluchy, opakowania po aerozolu, tworzywa silikonowe, chusteczki jednorazowe, styropian,
 • lustra, szkło okienne, ceramika, szkło żaroodporne, zabrudzony lub zatłuszczony papier,
 • wszelkiego rodzaju kuchenne odpady organiczne, skorupki z jajek, fusy z kawy i herbaty, resztki owoców i warzyw, obierki ziemniaków, ogryzki z jabłek,
 • odpady ogrodowe, zwiędłe kwiaty, skoszona trawa, liście z drzew.

W pojemniki na  odpady segregowane  (zwane również  suchymi) wrzucamy:

 • makulaturę (zapisane kartki, gazety, czasopisma, książki, kartonowe pudła,
 • plastikowe butelki po płynach, napojach, chemii domowej i kosmetykach,
 • folie, reklamówki i woreczki foliowe,
 • puszki aluminiowe po napojach, drobny złom żelazny, kapsle od butelek,
 • szklane słoiki oraz butelki.

Ustawodawca narzucił nam trudne do wykonania zadanie, dlatego prosimy o cierpliwość i zrozumienie oraz o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości pod nr kontaktowy w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost : 15 – 836 – 41 - 15 wew. 27.

 

Gdzie wrzucamy śmieci?
 Pobierz>>>
Śmieci- najnowsze informacje dla Mieszkańców
  Pobierz>>>