This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

III Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

III Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje trzecią edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób. W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie
z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej

Będą między innymi:

  • uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  • korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
  • uczestniczyć w zajęciach z informatykiem
  • uczestniczyć w kursach zawodowych
  • kształcić się na poziomie studiów wyższych
  • uczestniczyć w warsztatach na temat równości szans kobiet i mężczyzn
Poprzez udział w projekcie uczestnicy nabędą umiejętności praktyczne niezbędne do poruszania się na rynku pracy a także uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające wejście na rynek pracy.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia oraz pokrycia kosztów noclegu dla osób studiujących ponad 40 km od miejsca zamieszkania. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zawichoście, telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-219.