This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.
  2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 17 Beneficjentów Ostatecznych
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
  4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.
  5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

W projekcie zaplanowano organizację następujących działań :

–        trening kompetencji i umiejętności społecznych

–        doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

–        warsztaty dla kobiet na temat równości szans kobiet i mężczyzn

–        zajęcia informatyczne

–        kształcenie ustawiczne na poziomie studiów wyższych

–        szkolenia zawodowe

     6. W projekcie przewidziano :

–        zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych,

–        zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia,

–        catering podczas zajęć trwających powyżej 4 godzin,

–        zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

–        pokrycie kosztów noclegu BO objętych kształceniem ustawicznym na poziomie studiów wyższych, w przypadku, gdzie uczelnia oddalona jest co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania BO.