This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Działania w ramach projektu
Działania w ramach projektu.

I. Aktywna integracja.

1.      Aktywna integracja  w ramach realizowanego projektu obejmuje:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,

- zajęcia z informatykiem,

- szkolenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne w formach szkolnych na poziomie studiów wyższych

- warsztaty dla kobiet na temat równości szans kobiet i mężczyzn

Realizacja treningu kompetencji i umiejętności społecznych rozpoczyna się w kwietniu i trwa do lipca 2010r.

2.   Realizacja doradztwa zawodowego indywidualnego rozpoczyna się w marcu
i trwa do kwietnia 2010r.

3.   Realizacja doradztwa zawodowego grupowego rozpoczyna się w kwietniu i trwa do lipca 2010r.

4.   Realizacja zajęć z informatykiem rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia 2010r.

5.   Realizacja warsztatów dla kobiet na temat równości szans kobiet i mężczyzn rozpoczyna się w maju i trwa do czerwca 2010r.

6.   Realizacja szkoleń zawodowych dla BO trwa od sierpnia do listopada 2010r.

7.   Realizacja kształcenia ustawicznego na poziomie studiów wyższych dla BO, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne, trwa od lutego do grudnia 2010 r.

8.   Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz poniesienia kosztów wsparcia w ramach aktywnej integracji.

II. Promocja.

  1. Promocja w ramach organizowanego projektu obejmie:

a)   organizację spotkania z Beneficjentami  na początku trwania projektu,

b)   przygotowywanie i aktualizowanie informacji o projekcie na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Zawichost w zakładce „Pomoc społeczna”,

c)   przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjno-promocyjnych,

d)   przygotowanie i publikację artykułów prasowych promujących projekt w marcu i grudniu 2010r,

e)   organizację spotkania podsumowującego projekt w grudniu 2010r.

III. Praca socjalna.

Praca socjalna prowadzona będzie metodą indywidualnego przypadku w oparciu o kontrakt socjalny.