This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie 01.02.2010 r. i obowiązuje do 31.12.2010r.

2.   Regulamin jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście i na stronie internetowej : www.zawichost.pl

3.    Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4.   Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy
o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

5.    Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy
o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje kontrakt socjalny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Kwiatkowska