This is alternative content.

dzisiaj jest: 26 marca 2023. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
flaga Polski 

This is alternative content.

Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…”

          Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” powstało  w 2001r z inicjatywy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach, oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

          Prowadzi nieodpłatną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych , osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno- bytowej, oraz wspiera działania na rzecz dzieci i młodzieży.

W 2008 r  otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia  jest  pozyskiwanie i dystrybucja żywności  wśród najuboższej ludności. W roku 2009 ta formą wsparcia objęto 1257 osób.

        Stowarzyszenie współpracuje  z jednostkami samorządu terytorialnego a w szczególności z Gminą Zawichost , Gminą Dwikozy, szkołami  z terenu gmin Zawichost i Dwikozy,  Świętokrzyskim Bankiem Żywności, Powiatowym Urzędem Pracy w Sandomierzu, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu.

       W roku 2010  Stowarzyszenie  realizować  będzie projekty skierowane   do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych .Na realizację celów statutowych  Stowarzyszenie pozyskuje dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.