This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt „Przez aktywność do pracy”

Projekt „ Przez aktywność do pracy”

         Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” Piotrowice 18 od dnia 1 maja 2010r  do 31 października 2010 realizuje  projekt  pn „ Przez aktywność do pracy” Projekt  współfinansowany  jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Grupa docelową projektu są osoby niepełnosprawne  które zamieszkują gminę Zawichost, posiadają  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym , znacznym lub równoważnym, są w wieku aktywności zawodowej, , zamierzają podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych i nie posiadają odpowiednich  kwalifikacji adekwatnych do potrzeb rynku pracy. Celem projektu   jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej tej grupy osób. W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 10 osób z gminy Zawichost . W ramach projektu 10 –ciu  uczestników zostanie objętych zespołem działań z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu przewidziano wsparcie ze strony

  • doradcy zawodowego
  • psychologa
  • szkolenia zawodowe  umożliwiające zdobycie  kwalifikacji i uprawnień  które zwiększą szanse podjęcia zatrudnienia

     Projekt przewiduje również  wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego ,zajęcia z zakresu edukacji społecznej oraz  zajęcia z wizażu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia  Piotrowice 18 tel. 15 83-64-444 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście ul.Żeromskiego 50  tel.15 83-64-219

       Rekrutacja  osób do udziału w projekcie odbywać się będzie od dnia 1 maja 2010  i trwać będzie do dnia  31 maja 2010r.
Osoby zainteresowane  winny złożyć następujące dokumenty:

  1. Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami: : wstępnej deklaracji udziału w projekcie, wstępnej deklaracji udziału w projekcie, oświadczenie o zapoznaniu  się z regulaminem rekrutacji, oświadczeniem o nie uczestniczeniu w innych projektach  współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
  2. kserokopię dowodu osobistego.
  3. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne tj I lub II grupa inwalidzka.

Szczegółowe  zasady rekrutacji określa regulamin - do pobrania w zakładce „ dokumenty do pobrania

Ankieta rekrutacyjna wraz z załącznikami  do pobrania w zakładce  dokumenty do pobrania