This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Realizacja projektu
Maj - czerwiec

     W okresie maj- czerwiec 2010 w ramach projektu pn” Nowy zawód Twoją szansą!” odbywały się spotkania z doradcą zawodowym ,oraz psychologiem . Każdy z Beneficjentów otrzymał  3 godziny wsparcia ze strony doradcy zawodowego w trakcie zajęć indywidualnych, oraz 15 godzin   w ramach zajęć grupowych.

Ponadto każdy z beneficjentów otrzymał wparcie z zakresu treningu  kompetencji i umiejętności psychospołecznych w ilości 15 godzin.

Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu diagnozy potencjału zawodowego, opracowanie indywidualnego planu działania,, obejmowały warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych, jak również  zawierały ocenę przydatności zawodowej oraz  kształtowania  świadomości posiadanych kompetencji.

Następnym etapem  będzie podjęcie szkoleń zawodowych przez beneficjentów, które  zaplanowane są  w okresie  czerwiec – wrzesień 2010

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

     W dniu 4 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie zespołu rekrutacyjnego do projektu  ”Nowy zawód Twoją szansą!”Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych z Gminy Zawichost  w tym  7 kobiet i 3 mężczyzn. 6 osób  chętnych zostało umieszczonych na liście rezerwowej.


Czerwiec -lipiec

W ramach projektu od dnia 29 czerwca 2010 r beneficjenci podjęli szkolenia zawodowe.

2 beneficjentów zostało skierowanych na odbycie kursu prawa jazdy kategorii „B”. Beneficjenci  to mieszkańcy obszarów wiejskich, a  podjęcie pracy  wiąże się niejednokrotnie  z koniecznością dojazdu  do miejsca pracy. Nabycie dodatkowych uprawnień zwiększy ich mobilność a  zarazem  szansę na podjęcie zatrudnienia w zawodach nie związanych z rolnictwem.

1 beneficjent  podjął szkolenie z zakresu prawa jazdy kat C.

1 beneficjent skierowany został na szkolenie  „ Przedłużanie i stylizacja paznokci  wszystkimi metodami”


Sierpień

W miesiącu sierpniu 2 beneficjentów podjęło szkolenie zawodowe „ Kucharz’ Szkolenie  rozpoczęło się  26 sierpnia i trwać będzie do 28 września 2010 r celem szkolenia  jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie kucharza


Wrzesień

Od dnia  6 września 2 beneficjentów zostało skierowanych na szkolenie ABC przedsiębiorczości z obsługą komputera  wraz z programem fakturującym. Celem szkolenia jest zapoznanie  beneficjentów z mechanizmami i instrumentami rynkowymi niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej

2 beneficjentów  podjęło szkolenie  pn. ”Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych w tym zasilanych gazem”

1 beneficjent skierowany został na szkolenie pn” Handlowiec z obsługą kasy fiskalnej, komputera i programu fakturującego”

 

Pojęcie szkoleń  podnoszących kwalifikacje zawodowe przez beneficjentów projektu poprzedzone zostało  diagnozą  uwzględniającą indywidualne predyspozycje, oraz zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Dodatkowe wsparcie jakie otrzymali BO to  pokrycie kosztów dojazdu, jak również posiłek w czasie trwania  szkoleń.

Wszystkie działania  podejmowane w ramach projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.