This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

IV Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

IV Edycja Projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z gminy Zawichost” współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z różnych form wsparcia w ramach pomocy społecznej. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób. W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie
z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Będą między innymi:

  • uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności społecznych
  • korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
  • uczestniczyć w zajęciach z informatycznych
  • uczestniczyć w kursach zawodowych i kursach prawa jazdy
  • korzystać z poradnictwa prawnego
  • uczestniczyć w warsztatach z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

Kompleksowość wsparcia i odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia.

Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście, telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-219.