This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w projekcie oraz prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem 20 Beneficjentów Ostatecznych.

 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

 4. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

 5. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

 6. W projekcie zaplanowano organizację następujących działań :

    A. Dla osób objętych kontraktami socjalnymi:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych

 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

 • warsztaty z zakresu równości szans

 • zajęcia informatyczne

 • poradnictwo prawne

 • kształcenie ustawiczne na poziomie studiów wyższych

 • kształcenie ustawiczne na poziomie ponadgimnazjalnym

 • szkolenia zawodowe

 • kursy prawa jazdy

    B. Dla osób objętych działaniami w ramach PAL:

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych

 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe

 • zajęcia informatyczne

 • poradnictwo prawne

 • szkolenia zawodowe lub kurs prawa jazdy

   7. W projekcie przewidziano :

 • zapewnienie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
 • zapewnienie właściwych warunków lokalowych i sprzętu do realizacji szkolenia
 • catering podczas zajęć trwających powyżej 4 godzin
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • pokrycie kosztów noclegu BO objętych kształceniem ustawicznym na poziomie studiów wyższych, w przypadku, gdzie uczelnia oddalona jest co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania BO.