This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Działania w ramach projektu.

Działania w ramach projektu.

I. Aktywna integracja.

1.Aktywna integracja  w ramach realizowanego projektu obejmuje:

A. Dla osób objętych kontraktami społecznymi:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,

- zajęcia z informatykiem,

- poradnictwo prawne

- szkolenie zawodowe, kursy prawa jazdy lub kształcenie ustawiczne w formach szkolnych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz studiów wyższych

- warsztaty z zakresu równości szans

Realizacja treningu kompetencji i umiejętności społecznych rozpoczyna się w maju i trwa do lipca 2011r.

Realizacja doradztwa zawodowego indywidualnego rozpoczyna się w marcu i trwa do kwietnia 2011r.

Realizacja doradztwa zawodowego grupowego rozpoczyna się w kwietniu i trwa do czerwca 2011r.

Realizacja zajęć z informatykiem rozpoczyna się w kwietniu i trwa do czerwca 2011r.

Realizacja warsztatów z zakresu równości szans rozpoczyna się w lipcu i trwa do sierpnia 2011r.

Realizacja szkoleń zawodowych i kursów trwa od lipca do listopada 2011r.

Realizacja kształcenia ustawicznego na poziomie studiów wyższych trwa od stycznia do czerwca 2011r.

Realizacja kształcenia ustawicznego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej trwa od stycznia do czerwca 2011r.

Poradnictwo prawne realizowane będzie w maju 2011r.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz poniesienia kosztów wsparcia w ramach aktywnej integracji.

     B. Dla osób objętych działaniami w ramach PAL:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,

- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,

- zajęcia z informatykiem,

- poradnictwo prawne

- szkolenie zawodowe lub kursy prawa jazdy


Realizacja treningu kompetencji i umiejętności społecznych rozpoczyna się w kwietniu i trwa do czerwca 2011r.

Realizacja doradztwa zawodowego grupowego rozpoczyna się w maju i trwa do lipca 2011r.

Realizacja zajęć z informatykiem rozpoczyna się w maju i trwa do lipca 2011r.

Realizacja szkoleń zawodowych i kursów trwa od września do listopada 2011r.

Poradnictwo prawne realizowane będzie w lipcu i sierpniu 2011r.

Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz poniesienia kosztów wsparcia w ramach aktywnej integracji.


[1] . Szkolenie zawodowe lub kurs prawa jazdy przewidziano dla 2 spośród 10 BO objętych działaniami w ramach PAL

II. Promocja.

1.      Promocja w ramach organizowanego projektu obejmie:

a)      organizację spotkania z Beneficjentami  na początku trwania projektu,

b)      przygotowywanie i aktualizowanie informacji o projekcie na stronie www.zawichost.pl w zakładce „Pomoc społeczna”,

c)      przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjno-promocyjnych,

d)      przygotowanie i publikację artykułów prasowych promujących projekt w lutym i grudniu 2011r,

e)   organizację spotkania podsumowującego projekt w grudniu 2011r.

III. Praca socjalna.

Praca socjalna prowadzona będzie metodą indywidualnego przypadku w oparciu o kontrakt socjalny.