This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2011 r. i obowiązuje do 31.12.2011r.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście i na stronie internetowej : www.zawichost.pl 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy
o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje kontrakt socjalny.

Kierownik OPS

mgr Ewa Kwiatkowska