This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

„Aktywni – zdolni do pracy!
Projekt „Aktywni – zdolni do pracy!”

Projekt „Aktywni – zdolni do pracy!”.

              Stowarzyszenie “Człowiek Człowiekowi…” od dnia 1 marca 2011 roku realizuje projekt konkursowy „Aktywni-zdolni do pracy!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej i nie pracują. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób.

W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Będą między innymi:

● uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych
● korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy
● korzystać z poradnictwa prawnego
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej.

Dzięki projektowi osoby biorące w nim udział:
●nabędą, podniosą lub zmienią kwalifikacje zawodowe, co umożliwi im podjęcie pracy

●podniosą swoje kompetencje oraz poszerzą zakres  umiejętności psychospołecznych  o obszary umożliwiające lepszą adaptację  w  sytuacjach związanych z poszukiwaniem  zatrudnienia oraz  adaptacją w  warunkach pracy zawodowej

●zwiększą swoją motywację do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej

●otrzymają diagnozę swoich predyspozycji zawodowych.

          Kompleksowość wsparcia i odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział
w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…” w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-444.

Katarzyna Kondziołka

Kierownik Projektu