This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Zauważony i doceniony Zawichost
Zauważony i doceniony Zawichost
Okrągły stół ma pomóc w zmianie Świętokrzyskiego

W dniu 31 sierpnia 2011 r. w Sali Audytoryjnej Hotelu Kongresowego – Centrum Biznesu w Kielcach, w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, odbyła się konferencja Okrągły stół – Odpowiedzialność społeczna za rozwój regionu. Podczas niej przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, jednostek obsługi biznesu  i stowarzyszeń przedstawili czynniki i działania, które z ich punktu widzenia mogą przyspieszyć rozwój naszego województwa.

W spotkaniu udział wzięli:

·        Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka – Koruba, z-ca dyr. wyd. Polityki Społecznej ŚUW – R. Segiecińska, dyr. wyd. Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji ŚUW – J. Sułek

·        z-ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ – A. Woźniak i dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy - A. Lato, z-ca dyr. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – K. Szczypiór,

·        dyrektorzy urzędów pracy w: Kielcach, Starachowicach, Skarżysku – Kamiennej,

·        prezydent Kielc – W. Lubawski, wójt Morawicy – M. Buras (najlepszy wójt w Polsce) burmistrz Sędziszowa – W. Szarek, wójt Piekoszowa – T. Dąbrowa oraz burmistrz Zawichostu Tomasz Siwek,

·       Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „ Bałt” – P. Lichota, prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i dyr. Świętokrzyskiego Centrum FRDL,

·       prezes Świętokrzyskiego Zawiązku Pracodawców Prywatnych „ Lewiatan” –  T. Tworek  oraz prezesi i właściciele firm P.P.H. POLFOL, ZPW „ Trzuskawica”   i  Kopalnii Wapienia „ Morawica”.

Burmistrz Zawichostu został zaproszony do zabrania głosu jako drugi i przedstawił w swoim wystąpieniu prezentację multimedialną na temat - JAK SAMORZĄD GMINY MOŻE POMÓC W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Była ona chyba dosyć ciekawa i inspirująca, bowiem wielu uczestników konferencji w późniejszej dyskusji wielokrotnie odwoływało się do tez i wniosków w niej postawionych.  Kończąc swoje wystąpienie burmistrz podziękował  za wsparcie i pomoc udzielaną w ostatnim czasie naszej gminie przez urząd wojewódzki i marszałkowski województwa świętokrzyskiego.

Szczególne podziękowania skierował do Wojewody Świętokrzyskiego za zaproszenie do udziału w tak prestiżowym spotkaniu na szczycie, podczas którego mógł zaprezentować publicznie, tak starannie dobranemu gremium plany rozwoju i działania zawichojskiego samorządu.                                    

G. Połeć