This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn."Przygody przedszkolaków"

W okresie od 1  września  2011 do 30 czerwca  2012 r   w w Samorządowym Przedszkolu w Linowie realizowany będzie projekt  pn „ Przygody przedszkolaków. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX- Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne  na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „ Człowiek Człowiekowi…” Piotrowice 18 na podstawie umowy   Nr UDA-POKL.09.05.00-26-020/11 zawartej  pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Stowarzyszeniem  „Człowiek Człowiekowi…” Piotrowice 18.

Ramy projektu  stanowi autorki program „ Mały odkrywca w przedszkolu”

Celem głównym projektu jest  wsparcie edukacji przedszkolnej  23 dzieci uczęszczających do przedszkola w Linowie w zakresie  umiejętności ułatwiających dalszą edukację z uwzględnieniem równych szans  dla chłopców  i dziewczynek.

W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych  w ilości 60 w okresie październik 2011 – maj 2012 r. Program realizowany w ramach projektu  ma na celu wprowadzenie nowego słownictwa, , zabawa wyrazami, dzieci uczą się jak  dbać o higienę osobistą, robią eksperymenty dzięki czemu  są inspirowane  do poznawanie zjawisk otaczającego świata, odkrywają swoje zdolności i talenty.

Zajęcia prowadzone będą przez uprzednio  przeszkolonych nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Projekt realizowany będzie przy czynnym zaangażowaniu rodziców.

W ramach projektu przewidziano  wsparcie dla rodziców. Będą to zajęcia warsztatowe

1. Warsztat I  pn „ Genialny umysł  dziecka” gdzie przekazane będą informacje na temat  psychologii rozwojowej dziecka  ze szczególnym  zwróceniem uwagi na zagadnienia związane  z pamięcią i koncentracją.

2. Warsztat II pn  „ Indywidualne wzorce myślenia czyli uczenie się a emocje

3. warsztat  III pn  „ Dziel obowiązki mnóż korzyści”  - jak rodzice powinni dzielić obowiązki związane z wychowaniem dzieci.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Biuro projektu  znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Piotrowice 18

Informacje na temat  projektu uzyskać można  w siedzibie Stowarzyszenia lub  u koordynatora projektu  tel 506-142-586