This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności

W ramach projektu w miesiącu wrześniu odbyło się szkolenie nauczycieli wychowania przedszkolnego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez  trenerów z licencjonowanego  Ośrodka Akademii Nauki. Wyposażyło nauczycieli w wiadomości i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem. Nauczyciele otrzymali  certyfikaty, które uprawniają do prowadzenia  zajęć na bazie autorskiego programu „ mały odkrywca w przedszkolu”

W szkoleniu udział wzięło 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Od dnia 18 października zaczęły się pierwsze zajęcia w ramach projektu. Dzieci  zostały podzielone na dwie grupy. Podczas zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia  dbał o to aby  prowadzone były z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć. Dzieci otrzymały  materiały min. w postaci książeczek, formularzy wspomagających naukę czytania , oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć.

Ponadto przeprowadzona została rekrutacja  rodziców.

4 listopada 2011 r odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe z rodzicami. Tematem warsztatów było „ Genialny umysł dziecka”  na którym rodzice zostali wyposażeni w wiedzę  zawiązana z psychologią rozwojową ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z pamięcią i koncentracją.


Prezentacja z zajęć

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

W okresie od 1 września  do 30 czerwca r   Stowarzyszenie” Człowiek Człowiekowi…” realizowało projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa  UDA-POKL.09.05.00-26-020/11-00 w Przedszkolu Samorządowym w Linowie

 więcej>>>