This is alternative content.

dzisiaj jest: 26 marca 2023. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn."Razem po nowe kwalifikacje"

„Projekt „Razem po nowe kwalifikacje!”.

              Stowarzyszenie “Człowiek Człowiekowi…” od dnia 1 października 2011 roku realizuje projekt konkursowy „Razem po nowe kwalifikacje!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej i nie pracują. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób.
W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej
i edukacyjnej. Będą między innymi:
● uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych
● korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy
● korzystać z poradnictwa prawnego
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej.
Dzięki projektowi osoby biorące w nim udział:
 nabędą, podniosą lub zmienią kwalifikacje zawodowe, co umożliwi im podjęcie pracy

● podniosą swoje kompetencje oraz poszerzą zakres  umiejętności psychospołecznych 
o obszary umożliwiające lepszą adaptację  w  sytuacjach związanych z poszukiwaniem  zatrudnienia
oraz  adaptacją w  warunkach pracy zawodowej

● zwiększą swoją motywację do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej

● otrzymają diagnozę swoich predyspozycji zawodowych.

          Kompleksowość wsparcia i odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział
w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu na zajęciach
oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…”
w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-444.                Katarzyna Kondziołka