This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Doradztwo Zawodowe

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY  NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO Z DNIA 7 MARCA 2012

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza  DORADCÓW ZAWODOWYCH  do złożenia oferty  na przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego   w ramach projektu systemowego

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013

Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie )Okres realizacji  zajęć w okresie  marzec – maj 2012

w ramach projektu przewidujemy:

-zrealizowanie 12 godzin doradztwa  zawodowego grupowego ( trzy czterogodzinne spotkania)

- zrealizowanie   37.5  godziny doradztwa zawodowego  indywidualnego . 

Celem warsztatów  jest  wyposażenie   uczestników projektu w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji,  uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej, tworzenie indywidualnych planów działań.

Przewiduje się udział doradcy w spotkaniach zespołu projektowego

GRUPA DOCELOWA

-uczestnicy projektu -  klienci  Ośrodka Pomocy Społecznej  w łącznej liczbie 25 osób

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- wykształcenie wyższe

-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy

-zapewnienie materiałów dla uczestników

-mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferta powinna obejmować:

- kserokopię  dyplomu ukończenia studiów

- kserokopia dokumentów potwierdzających  ukończenie  kursów, szkoleń

-życiorys zawodowy ( CV) – do pobrania w zakładce CV

-oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy  o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost   w terminie do dnia  19 marca 2012

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219

 

                                                                                                          Ewa Kwiatkowska

                                                                                              Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej