This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA  OFERTY NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH Z ZAKRESU TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH Z DNIA 7 MARCA 2012

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza PSYCHOLOGÓW  do złożenia oferty   na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w zakresie 1.Kształtowania kompetencji  i umiejętności społecznych

2. Warsztaty z zakresu  godzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym  

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013

Forma zatrudnienia ( umowa  zlecenie ) Okres realizacji  wsparcia maj  - czerwiec 2012

W ramach projektu przewidujemy:

-zrealizowanie  trzech czterogodzinnych   warsztatów z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych ( łącznie 12 godzin)

-zrealizowanie  trzech godzin warsztatów  z zakresu godzenia obowiązków rodzinnych z życiem zawodowym 

Celem warsztatów  jest poszerzenie umiejętności psychospołecznych o obszary umożliwiające lepszą adaptację w sytuacjach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, oraz adaptacją w warunkach pracy zawodowej, jak również wzrost motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej.

-Przewidujemy udział psychologa w  spotkaniach zespołu projektowego

Grupa docelowa

-uczestnicy projektu -  klienci  Ośrodka Pomocy Społecznej   w łącznej liczbie 25 osób

 Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe

-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy

-zapewnienie materiałów dla uczestników

-mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferta powinna obejmować:

- kserokopię  dyplomu ukończenia studiów

- kserokopia dokumentów potwierdzających  ukończenie  kursów, szkoleń

-życiorys zawodowy ( CV) 

-oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych ( Dz. U. z 2002 r nr.101 poz 926 )

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy  o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost 

 w terminie do dnia  19 marca 2012

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219

 

                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              Ewa Kwiatkowska