This is alternative content.

dzisiaj jest: 6 lutego 2023. imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia
flaga Polski 

This is alternative content.

Partycypacja obywatelska

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY NA PRZEPROWADZENIE

ZAJĘĆ Z ZAKRESU  PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ NA POZIOMIE LOKALNYM Z DNIA 7 MARCA  2012

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza do złożenia oferty  na przeprowadzenie  warsztatowych z zakresu partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym  w ramach projektu systemowego

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013

Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie )Okres realizacji  CZERWIEC 2012

 W ramach projektu przewidujemy:

-zrealizowanie 3 godzin  zajęć z zakresu  partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym

Przewidujemy również udział w spotkaniach zespołu projektowego

Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat mozliwości współudziału obywateli w  podejmowaniu decyzji dotyczących spraw lokalnych.

Grupa docelowa

-uczestnicy projektu -  klienci  Ośrodka Pomocy Społecznej  w łącznej liczbie 25 osób

 Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe

-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy

-zapewnienie materiałów dla uczestników

Oferta powinna obejmować:

- kserokopię  dyplomu ukończenia studiów

- kserokopia dokumentów potwierdzających  ukończenie  kursów, szkoleń

-życiorys zawodowy ( CV)- 

-oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )

Cena  100%

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy  o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost   w terminie do dnia 19 MARCA  2012

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219

                       

                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              Ewa Kwiatkowska