This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Zajęcia informatyczne

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA  OFERTY NA PRZEPROWADZENIE

ZAJĘĆ Z INFORMATYKI Z DNIA 7 MARCA 2012

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w związku z realizacją projektu systemowego „ Aktywizacja społeczno- zawodowa z Gminy Zawichost” zaprasza  INFORMATYKÓW do złożenia oferty   na przeprowadzenie  zajęć informatycznych  w ramach projektu systemowego

Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny kapitał Ludzki 2007 -2013

Forma zatrudnienia ( umowa zlecenie )Okres realizacji   MAJ – CZERWIEC 2012

 W ramach projektu przewidujemy:

-zrealizowanie 16 godzin  zajęć  informatycznych obejmujących podstawy komputera, Internetu Microsoft Word 2003.

Przewidujemy również udział w spotkaniach zespołu projektowego

Celem  zajęć  jest  nabycie  umiejętności  z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu jak również do wykorzystania  tej wiedzy i umiejętności  w poszukiwaniu zatrudnienia.

Grupa docelowa

-uczestnicy projektu -  klienci  Ośrodka Pomocy Społecznej  w łącznej liczbie  25 osób ( 2 grupy)

 Wymagania niezbędne

- wykształcenie wyższe

-doświadczenie zawodowe co najmniej 12 miesięcy

-zapewnienie materiałów dla uczestników

Oferta powinna obejmować:

- kserokopię  dyplomu ukończenia studiów

- kserokopia dokumentów potwierdzających  ukończenie  kursów, szkoleń

-życiorys zawodowy ( CV)- 

-oświadczenie kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą o ochronie danych  osobowych ( Dz. U. z2002 r nr.101 poz 926 )

Kryterium wyboru oferty: 

Cena  100%

Osoby zainteresowane udziałem  w rekrutacji prosimy  o składanie wymaganych dokumentów na adres za pośrednictwem poczty lub osobiście

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Żeromskiego 50

27-630 Zawichost   w terminie do dnia 19 MARCA  2012

Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu 15 83-64-219            

                                                                                  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              Ewa Kwiatkowska