This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn „Nowy zawód drogą do sukcesu"

 „Projekt pn „Nowy zawód drogą do sukcesu”.

              Stowarzyszenie “Człowiek Człowiekowi…” od dnia 1marca 2012 roku realizuje projekt konkursowy „Nowy zawód drogą do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które zamieszkują gminę Zawichost, są w wieku aktywności zawodowej i nie pracują. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa tych osób.
W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie z zakresu integracji społecznej, zawodowej
i edukacyjnej. Będą między innymi:
● korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej.
● korzystać z poradnictwa specjalistycznego
● uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy
Dzięki projektowi osoby biorące w nim udział:
 nabędą, podniosą lub zmienią kwalifikacje zawodowe, co umożliwi im podjęcie pracy

● podniosą swoje kompetencje oraz poszerzą zakres  umiejętności psychospołecznych 
o obszary umożliwiające lepszą adaptację  w  sytuacjach związanych z poszukiwaniem  zatrudnienia
oraz  adaptacją w  warunkach pracy zawodowej

● zwiększą swoją motywację do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej

● otrzymają diagnozę swoich predyspozycji zawodowych.

 Kompleksowość wsparcia i odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie zatrudnienia.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…”  w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-444.          

                                                                                   Katarzyna Kondziołka