This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Podsumowanie projektu
Podsumowanie projektu „Teraźniejszość dla przyszłości”.

26 czerwca 2012 roku o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście dyr. Anna Żak rozpoczęła spotkanie podsumowujące realizację projektu „Teraźniejszość dla przyszłości”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz MiG Zawichost Tomasz Siwek, Sekretarz Grzegorz Połeć, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrowicach Katarzyna Kondziołka, Elżbieta Wójcik, Maria Sudół, Katarzyna Rycerz, Greta Rabęda, Robert Gradziński.

Projekt „Teraźniejszość dla przyszłości” adresowany był do młodzieży licealnej oraz gimnazjalistów z klas III . Przyświecała mu idea zaprezentowania młodzieży perspektyw i możliwości kreowania swojej przyszłości.

Ilustracją przebiegu projektu stała się prezentacja multimedialna dokumentująca wyjazdy, spotkania zorganizowane przy współpracy wielu oddanych idei projektu ludzi.

W trakcie prezentacji uczniowie podzielili się swoimi wspomnieniami. Z ich wypowiedzi wyłonił się obraz pewnych siebie, rozumiejących coraz lepiej mechanizmy pozwalające odnosić sukcesy młodych ludzi

Projekt pomógł wielu z nich uwierzyć, że pochodzenie nie stanowi bariery w osiąganiu sukcesów.

A determinacja w dochodzeniu do celów zaprocentuje i przełamie stereotypy myślenia o niemożliwości odniesienia sukcesu przez osoby pochodzące z małych środowisk.

Szczególne podziękowania skierowaliśmy do władz MiG Zawichost, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A , która przekazała w formie darowizny kwotę 6000zł w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”. Dzięki nim mogliśmy wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

Jesteśmy także wdzięczni osobom, które udzielały nam organizacyjnego wsparcia:

E. Kondek – z-cy burmistrza Sandomierza,  K. Kondziołka, E. Wójcik, K. Rycerz, Z. Siwek, J. Gąsiorowi, R. Gradzińskiemu oraz lokalnym przedsiębiorcom: G. Ramęda, A. Lisowi,

P. Mazurkiewiczowi, A. Bartos.

Dziękujemy ludziom sukcesu za cenne wskazówki poparte przykładami własnej drogi

do sukcesów: aktorom z serialu „Ojciec Mateusz” – Piotrowi Polkowi, Michałowi Pieli, Rafałowi Cieszyńskiemu;  Prezesowi Zarządu BRE Banku S.A. Cezaremu Stypułowskiemu; Biskupowi Diecezji Sandomierskiej Krzysztofowi Nitkiewiczowi; Prezesowi Zarządu  – dyrektor generalnej Zakładów Porcelany Ćmielów Indze Kamińskiej; menadżerowi

ds. marketingu KS Vive Targi Kielce Pawłowi Papaj; Prezesowi Zarządu Automotive Poland Pilkington Ryszardowi Jani; Adamowi Kwiecińskiemu oraz aktorowi Teatru Muzycznego

w Lublinie Jarosławowi Cisowskiemu.

Z rąk dyr. Anny Żak podziękowania i dyplomy otrzymali nauczyciele zaangażowani

w realizację projektu: Joanna Chmielewska, Aneta Wąsik, Aneta Gajewska, Ewa Bochniak oraz wspomagający ich: Danuta Kinal, Renata Rybus, Agnieszka Gubernat-Gajek ,

ks. Krzysztof Sudoł, Jacek Stępień, Anna Libor i Ewa Stępień.

Miłym zakończeniem podsumowania był słodki poczęstunek, który stał się okazją

do kontynuacji wspomnień.  

                                                                                                          Ewa Bochniak