This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt pn „Kształcenie umiejętności ICT kluczem do zdobywania wiedzy"

Projekt „Kształcenie umiejętności ICT kluczem do zdobywania wiedzy”.

              Stowarzyszenie “Człowiek Człowiekowi…” od dnia 1 lipca 2012 roku realizuje projekt konkursowy „Kształcenie umiejętności ICT kluczem do zdobywania wiedzy”, współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do niepracujących mieszkańców gminy Zawichost, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia.

Celem projektu jest nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych oraz zwiększenie motywacji do poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
W ramach projektu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie w postaci warsztatów edukacyjnych.
Będą między innymi:
● korzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w warsztatach motywacyjnych
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej.
Dzięki projektowi osoby biorące w nim udział:
 nabędą lub podniosą swoje umiejętności w zakresie korzystania z technologii informatycznych,

● zwiększą swoją motywację do podejmowania działań zmierzających do podnoszenia wykształcenia

● otrzymają diagnozę swoich predyspozycji edukacyjno-zawodowych.

          Projekt cechuje kompleksowość wsparcia, odpowiedź na indywidualne potrzeby każdej z osób biorących udział w projekcie, indywidualne podejście, cykl szkoleń oraz wielopłaszczyznowość działań.
Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…”
w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-444 lub 606-132-756.        


                                                                                                             Katarzyna Kondziołka

                                                                                                             Kierownik projektu