This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 czerwca 2023. imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
flaga Polski 

This is alternative content.

Projekt „Wiedza receptą na lepsze jutro”

Projekt „Wiedza receptą na lepsze jutro”

   Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…”  z siedzibą  w Piotrowicach, od dnia 1 września 2012 roku realizuje projekt konkursowy Wiedza receptą na lepsze jutro”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zawichoście.

   Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych i ukierunkowanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez organizowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dodatkowych. Zajęcia te prowadzone będą wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
   W ramach projektu uczniowie uzyskają bezpłatne wsparcie w postaci:

● Zajęć rozwijających następujące kompetencje kluczowe:
- kompetencje matematyczne i podstawy naukowo-techniczne,

- kompetencje informatyczne,

- porozumiewanie się w jęz. obcych,

- umiejętność uczenia się,

- inicjatywność i przedsiębiorczość,
- świadomość i ekspresja kulturalna.

● doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  obozu narciarsko-kompetencyjnego.

   Dzięki projektowi uczniowie biorący w nim udział:
 podniosą wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych,

● nabędą umiejętności efektywnego uczenia się,

● podniosą motywację do poszerzania wiedzy i uzyskiwania lepszych wyników w nauce,

● podniosą poziom wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z technologii informatycznych,

● uzyskają informacje na temat możliwości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym oraz korzyści płynących ze zdobywania wykształcenia,

● rozwiną proekologiczne postawy wobec środowiska przyrodniczego,

● poznają aktywne formy wypoczynku,

● nauczą się jazdy na nartach.

Uczniom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci materiałów promocyjnych, cateringu oraz dowozu na zajęcia. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…” w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  606 132 756.