This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

Zaproszenie

DROGI UCZNIU !    DROGI RODZICU !

   Pragniemy Was zaprosić do udziału w projekcie edukacyjnym rozwijającym kompetencje kluczowe i zainteresowania edukacyjne uczniów "Wiedza receptą na lepsze jutro”, który będzie realizowany w naszym gimnazjum od września 2012r. do lipca 2013r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym projekcie i przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące jego realizacji:

-   w projekcie może uczestniczyć 24 uczniów naszego gimnazjum, którzy na świadectwie uzyskali średnią ocen powyżej 4,0.

-  projekt rozwija zainteresowania edukacyjne ujęte w bloki tematyczne odpowiadające kierunkom klas w liceum 

-  uczniowie sami wybierają jeden z bloków warsztatowych, w których pragną rozwijać swoje kompetencje.

Do wyboru mają:

Blok I - warsztaty biologiczne "Świat pod mikroskopem", warsztaty chemiczne "Poznaj środowisko, w którym żyjesz", warsztaty matematyczne „Z matematyką w przyszłość”, warsztaty z języka angielskiego. 

Blok II - warsztaty matematyczne "Z matematyką w przyszłość", warsztaty z fizyki „Z fizyką za pan brat”, warsztaty informatyczne "Spotkania z komputerem", warsztaty z języka angielskiego.

Blok III - warsztaty historyczne "Z historią przez wieki", warsztaty dziennikarskie "Praktyka czyni mistrza", warsztaty artystyczne „Śpiewać każdy może”, warsztaty z języka angielskiego.

Blok IV - warsztaty matematyczne "Z matematyka w przyszłość", warsztaty geograficzne "Ziemia planeta ludzi”, warsztaty z przedsiębiorczości „Postaw na przedsiębiorczość”, warsztaty z języka angielskiego.

Ponadto w ramach każdego z bloków dla uczniów prowadzone będą warsztaty efektywnego uczenia się, podczas których młodzież pozna techniki ułatwiające szybkie i skuteczne uczenie się.

 - uczniowie gimnazjum podejmują pierwsze decyzje o kierunku kształcenia i profilu szkoły pod kątem przyszłego wyboru kierunku studiów i kariery zawodowej, dlatego prowadzone będzie dla nich doradztwo edukacyjno-zawodowe.

- podczas ferii zimowych dla uczniów biorących udział w projekcie zorganizowany będzie bezpłatny czterodniowy obóz narciarski w Zakopanem z wieloma atrakcjami.

- rekrutacja do projektu trwa od 03.09.2012r. do 14.09.2012r. Uczeń pobiera formularz zgłoszeniowy z sekretariatu i wypełniony składa jak najszybciej w sekretariacie.

- o zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje: średnia ocen z końca roku szkolnego 2011/2012 oraz kolejność zgłoszenia podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna,

- zajęcia odbywać się będą w soboty dwa razy w miesiącu - na zajęcia w soboty zapewniamy bezpłatny transport

- uczestnicy sobotnich zajęć edukacyjnych otrzymają również bezpłatnie obiad z deserem,

- zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych oraz sprzętu interaktywnego zakupionego dzięki funduszom EFS,

- uczestnicy otrzymują nieodpłatnie zestaw niezbędnych na zajęciach materiałów piśmienniczych oraz promocyjnych.

Podsumowaniem projektu będzie czerwcowy wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik, w czasie którego uczniowie  będą brali udział w laboratoriach fizycznych, chemicznych i biologicznych.

                                                                         

                                                                  Katarzyna Kondziołka

                                                                   Prezes Zarządu