This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 stycznia 2023. imieniny: Franciszek, Zdzisław, Zenon
flaga Polski 

This is alternative content.

Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w projekcie  „Nowy zawód drogą do sukcesu”.

              Stowarzyszenie “Człowiek Człowiekowi…” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie
osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 24 lat. Przyjmujemy zgłoszenia do 31 marca 2012 roku.
W ramach projektu można:
● korzystać z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego
● uczestniczyć w treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych
● uczestniczyć w zajęciach informatycznych
● uczestniczyć w warsztatach z zakresu edukacji społecznej.
● korzystać z poradnictwa specjalistycznego
● uczestniczyć w szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy
Dzięki projektowi osoby biorące w nim udział:
 nabędą, podniosą lub zmienią kwalifikacje zawodowe, co umożliwi im podjęcie pracy

● podniosą swoje kompetencje oraz poszerzą zakres  umiejętności psychospołecznych 
o obszary umożliwiające lepszą adaptację  w  sytuacjach związanych z poszukiwaniem  zatrudnienia
oraz  adaptacją w  warunkach pracy zawodowej

● zwiększą swoją motywację do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji życiowej

● otrzymają diagnozę swoich predyspozycji zawodowych.

Ponadto osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie w postaci cateringu oraz zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Człowiek Człowiekowi…”
w Piotrowicach lub telefonicznie  pod nr  (15) 83-64-444.             

 

 

 
                                                                                                            Katarzyna Kondziołka