This is alternative content.

dzisiaj jest: 3 lutego 2023. imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktualności

    W miesiącu  wrześniu została przeprowadzona rekrutacja  do projektu pn. Animacja drogą do rozwoju społeczności lokalnych.. Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostało 12 Beneficjentów. Są to przedstawiciele społeczności lokalnych  - sołtysi , przedstawiciele rad sołeckich, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście, oraz  pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy na co dzień  współpracują ze społecznością lokalną.

    Pierwsze zajęcia w ramach projektu  odbyły się w dniach  18 i 19 . października 2012r .Zajęcia miały charakter warsztatowy, dawały możliwość wymiany pomysłów między uczestnikami. Beneficjenci zapoznali się  z zagadnieniami takimi jak: prześledzenie predyspozycji do bycia animatorem, kompetencje społeczne,  nabycie umiejętności w zakresie mediacji i negocjacji jak również  poznali role animatora jako narzędzia zmiany społecznej. szkolenie trwało 20 godzin dydaktycznych.. Przeprowadzone było przez doświadczonego trenera   Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.

    Drugi moduł  zajęć w ramach realizowanego projektu  odbył się w dniach  15 i 16 listopada 2012r „ Rozpoznanie i diagnoza potencjału środowiska lokalnego” Podczas zajęć beneficjenci  pozyskali  praktyczną i teoretyczną   czym jest społeczność lokalna, modele rozwoju, czynniki wspierające i hamujące rozwój, tworzyli map zasobów i potrzeb . Zajęcia te również miały charakter warsztatowy, sprzyjały  wymianie poglądów i pomysłów między uczestnikami.