This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Nabór pracowników

Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi…” w Piotrowicach poszukuje osób do wykonywania zadań na stanowisku doradcy kluczowego.

Wymagania dotyczące stanowiska pracy doradcy kluczowego:

Zadania:

 • świadczenie usług doradztwa kluczowego,
 • samokształcenie odnośnie EFS,
 • monitoring oceny jakości usług doradczych, w przygotowaniu których pomagało Stowarzyszenie,
 • wspieranie i wzmacnianie działań animacyjnych Stowarzyszenia, wsparcie doradcze przy realizacji projektów odpowiadających na potrzeby społeczne na podstawie prowadzonej diagnozy.

Wykształcenie:

Warunki podstawowe:

 • ukończone studia pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455)

Warunki pożądane:

 • ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, funduszy strukturalnych,
 • dodatkowe wykształcenie, (np. certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe)
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS, potwierdzone certyfikatami,
 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu,

Doświadczenie zawodowe:

Warunki podstawowe:

·    min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług o charakterze doradczym, oraz 1 rok  doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych, w szczególności EFS,

Warunki pożądane:

 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS
  i zarządzania projektami,

Umiejętności techniczne:

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych (w szczególności poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa),

Kompetencje:

 • orientacja na efekty pracy – poziom oczekiwany 4,
 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym – poziom oczekiwany 4,
 • orientacja na klienta – poziom oczekiwany 4,
 • orientacja na współpracę – poziom oczekiwany 3,
 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność – poziom oczekiwany 4,
 • komunikacja – poziom oczekiwany 3.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę do projektu, 1 etat.

CV na załączonym wzorze wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać do dnia 29 stycznia 2013 roku na adres katarzyna.kondziolka.scc@o2.pl. Prosimy również określić, jakie jest oczekiwanie przez Panią/Pana miesięczne wynagrodzenie brutto.

Do pobrania>>> Życiorys zawodowy