This is alternative content.

dzisiaj jest: 25 marca 2023. imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Gospodarka gminy

Gmina Zawichost jest gminą wiejsko – miejską. Znaczna część mieszkańców znajduje zatrudnienie w działalności poza rolniczej, choć większość nich posiada gospodarstwo rolne. Jest ono  raczej wspomagającym źródłem dochodu lub zaspokaja potrzeby żywieniowe tylko członków rodziny. W gminie znajdują się 824 gospodarstwa rolne, z czego 62 % stanowią gospodarstwa do 5ha powierzchni.

Natomiast pracujących poza gospodarstwem rolniczym indywidualnym i w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wg sekcji w 2002r. było:

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

6

Przemysł

108

Budownictwo

8

Handel i naprawy

22

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

9

Edukacja

66

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

85

Razem