This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 stycznia 2023. imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
flaga Polski 

This is alternative content.

Ustalenie stanu zatrudnienia

Ustalenie stanu zatrudnienia

Wysokość zatrudnienia oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby dofinansowań ustala się zgodnie z art.28 ust.1 i 3 ustawy o rehabilitacji (dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej) oraz przepisem art.21 ust.1 i 5 ustawy o rehabilitacji (dla pozostałych pracodawców). A zatem pracodawca nie wlicza do ogólnego stanu zatrudnienia pracowników - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne – osób zatrudnionych:

-         na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

-         przebywających na urlopach wychowawczych,

-         nie świadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej, będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

-         nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

-         przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.