This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

Na własne konto

CZYM SKORUPKA NASIĄKNIE ZA MŁODU,

TYM NA STAROŚĆ TRĄCI 

                                                       Ezop

 Ferie to nie tylko czas wolny od nauki. Udowodnili to gimnazjaliści z Zawichostu, którzy   w pierwszym tygodniu ferii poszerzali swoją wiedzę ekonomiczną. Było to możliwe ponieważ nasza szkoła zgłosiła akces do programu Na własne konto, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi i Narodowego Banku Polskiego.

            Jego realizacja zakłada poszerzenie wiedzy ekonomicznej,  kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Poza tym powinna umożliwić im zdobycie umiejętności kluczowych, takich jak: postawa przedsiębiorczości ekonomicznej i społecznej, inicjatywność, zaradność oraz związanych z nimi umiejętności obywatelskich. Wszystkie one wynikają z wymogów współczesnego rynku pracy i dlatego powinny być kształtowane już od najmłodszych lat.

            Realizacja ww. programu edukacji ekonomicznej  w swoim założeniu ma pomóc młodzieży z terenów wiejskich w odnalezieniu się w nowych warunkach szkolnych po zakończeniu gimnazjum i rozpoczęciu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, wpłynąć na trafne wybory ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej.

Realizację programu podzielono na dwa etapy.

Pierwszy realizowany był w minionym tygodniu ferii zimowych. Zajęcia prowadzone były przez parę nauczyciel – student i obejmowały cztery moduły tematyczne:  

I.  Postawa przedsiębiorcza.

II.  Aktywność gospodarcza.

III.   Pieniądze i bankowość.

IV. Oszczędzanie i inwestowanie.

Piąty moduł Biznesplan. Media, marketing i reklama realizowany będzie w II etapie w formie konkursu projektowego, w ramach którego uczniowie przygotują projekt młodzieżowej gazety ekonomicznej.

            W poniedziałek 3-go lutego spotkaliśmy się w szkole na zajęciach dotyczących Aktywności gospodarczej . Nauczyliśmy się posługiwać następującymi pojęciami ekonomicznymi: przychody, koszty, zysk, wydajność. Poznaliśmy odpowiedź na pytanie Jakie warunki muszą być spełnione, aby założyć firmę?. Uświadomiliśmy sobie jakie są korzyści z prowadzenia aktywności gospodarczej. Uczestnicząc w grze dydaktycznej Fabryka książek doświadczyliśmy, jak ważne dla osiągnięcia sukcesu są umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność pracowników i umiejętność współpracy w zespole. Planując działalność gospodarczą w lokalnym otoczeniu nauczyliśmy się jak napisać biznesplan dla takiej działalności.

We wtorek nasza grupa pojechała na wycieczkę do Banku Pekao SA w Sandomierzu. Na miejscu powitała nas bardzo serdecznie pani Maria Moga -dyrektor banku. Wizytę rozpoczęliśmy od obejrzenia prezentacji Bankowość Mobilna – nowe zastosowania, którą przygotowały dla nas specjalistki do spraw sprzedaży panie: Marzanna Skobel i Anna Wojnarowska. Przy obsłudze sprzętu niezastąpiony okazał się pan Krzysztof Placha.

Wzięliśmy również udział w quizie dotyczącym tej prezentacji.

Z pytaniami najlepiej poradziły sobie następujące osoby: Marysia Nowak, Marta Teter, Filip Gubernat, Weronika Gajewska i Michał Wawrzyńczak. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyła pani dyrektor.

Pokazała nam również bank, opowiedziała o produktach jakie oferuje bank, o tym co możemy załatwić w banku, jak założyć konto osobiste, jakie warunki trzeba spełnić, by założyć konto młodzieżowe. Najbardziej podobało nam się liczenie pieniędzy. Kasjerka pani Zofia Kołacz pokazała nam jak liczy się banknoty i monety

i jak się je pakuje

Niezapomniany widok.

Pieniądze i bankowość to było hasło na środę. Dzień rozpoczęliśmy grą Barter – gospodarka bez pieniądza. Uczestnicząc w niej poznaliśmy funkcję pieniądza i jego historię.

Wykonując mapę skojarzeń utrwalaliśmy wiadomości o funkcjonowaniu banku komercyjnego.

Poznaliśmy rolę banku centralnego w gospodarce oraz pojęcia takie jak: pieniądz, pieniądz elektroniczny, bank, depozyt, kredyt.

Bawiliśmy się także w bankowców. Naszym zadaniem było zachęcić klienta do założenia konta w banku. Naszymi klientami byli: emerytka, kobieta, która podjęła pierwszą pracę, 15-letnia dziewczyna oraz pracownik firmy budowlanej. Na forum odgrywaliśmy scenki używając różnych argumentów po to, aby klient założył konto w naszym banku. Zabawa była wspaniała.

Czwartkowe zajęcia rozpoczęliśmy wizytą u lokalnych przedsiębiorców. Odwiedziliśmy panią Gretę Rabęda.

i pana Grzegorza Siwka

Usłyszeliśmy od nich między innymi o tym jakiego rodzaju działalność prowadzą, skąd wzięli na nią pomysł, dlaczego założyli własny biznes? Po powrocie do szkoły kontynuowaliśmy zajęcia z Postawy przedsiębiorczej. Bawiąc się w Rynek jabłek dowiedzieliśmy się, że najczęściej źródłem sukcesu rynkowego jest aktywność,

zawieranie dużej ilości transakcji,

umiejętność ponoszenia ryzyka i pogodzenie się ze stratami w niektórych sytuacjach, odwaga, umiejętność negocjowania,

oryginalne sposoby reklamowania swojej oferty, przedsiębiorczość.

Wykonując plakaty utrwalaliśmy pojęcia takie jak: rynek, popyt, podaż, cena, konkurencja, przedsiębiorca.

Dowiedzieliśmy się również, że planując karierę zawodową należy uświadomić sobie nie tylko własne zalety, zdolności i dotychczasowe osiągnięcia ale również własne braki oraz ograniczenia.

            W piątek mówiliśmy o Oszczędzaniu i inwestowaniu. Poznaliśmy następujące pojęcia ekonomiczne: budżet, nadwyżka, deficyt, oszczędzanie, inwestowanie. Planując miesięczny budżet rodziny nauczyliśmy się jak uzyskać nadwyżkę budżetową  i jak zagospodarować oszczędności. Dowiedzieliśmy się również, że istnieją różne formy oszczędzania, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zanim jednak podejmiemy decyzję  o wyborze produktu, warto zapoznać się z różnymi ofertami i dopiero wtedy dokonać wyboru.

Reklamowaliśmy również oszczędzanie.

Oto efekty naszej pracy.

Codziennie uczniom i prowadzącym zajęcia towarzyszyły wielkie emocje. Do osób, które mogły się o tym przekonać należą Burmistrz Tomasz Siwek, który odwiedził nas  w czwartek i Dariusz Danilewiczwykładowca w Szkole Głównej Handlowej   w Warszawie, który przyjechał do nas w piątek, aby spotkać się z młodzieżą i prowadzącymi oraz porozmawiać z nimi o programie. Nad jakością realizowanych zajęć czuwała również pani dyrektor Anna Żak, która prawie codziennie rozmawiała z nami na ich temat i pytała   o nasze wrażenia.

W I i II etapie programu uczestnicy zdobywają punkty. Wygrywa ten kto będzie miał ich na swoim koncie najwięcej. Już w I etapie walczyliśmy o nie jak lwy. A jest o co walczyć, bo dla szkolnych zwycięzców przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Główną nagrodą jest stypendium w wysokości 1500 zł i wyjazd do Warszawy.                                                                                         

                                                                                               oprac. Aneta Gajewska