This is alternative content.

dzisiaj jest: 8 czerwca 2023. imieniny: Ada, Maksymilian, Seweryn
flaga Polski 

This is alternative content.

Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór beneficjentów do udziału w projekcie systemowym Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost

Projekt realizowany będzie w ramach

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób i rodzin z gminy Zawichost korzystających z pomocy społecznej w szczególności z powodu braku zatrudnienia, niepełnosprawności, bezradności poprzez realizacje działań  umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych w połączeniu z działaniami integracji zawodowej i społecznej,

Grupa docelowa projektu to  18 osób w tym 11 kobiet 7 mężczyzn

Do udziału w projekcie  mogą ubiegać się osoby spełniający  następujące kryteria:

Kryteria podstawowe

  1. Zamieszkiwanie na terenie gminy Zawichost
  2. . wiek aktywności zawodowej
  3. brak zatrudnienia

 Kryteria dodatkowe  w przypadku w

1          korzystanie z pomocy społecznej

2          pozostawanie bez pracy powyżej  12 miesięcy

3          niepełnosprawność

4          W ramach  działań projektowych proponujemy

1        zajęcia z doradztwa zawodowego

2        zajęcia informatyczne

3        warsztaty z zakresu edukacji społecznej

4        poradnictwo socjalne

5        trening kompetencji i umiejętności społecznych

6        szkolenia zawodowe zgodne  z indywidualnymi zainteresowaniami  beneficjenta

7        staże

 

      Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 15 83-64-219

      Rekrutacja  trwać będzie  do dnia  20 kwietnia 2014 r

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawichoście lub na stronie internetowej www.zawichost.opsinfo.pl w zakładce aktualności.

Do pobrania:

 ANKIETA REKRUTACYJNA Uczestnika projektu „ Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Zawichost”

Kierownik  OPS

Ewa Kwiatkowska