This is alternative content.

dzisiaj jest: 4 lutego 2023. imieniny: Weronika, Mariusz, Andrzej
flaga Polski 

This is alternative content.

co piszczy na boisku

CO PISZCZY NA BOISKU

Myjka, fundamenty i tartan  

Trwają przygotowania do zakończenia ostatniego etapu budowy boiska sportowego w Zawichoście. W pierwszej kolejności przy pomocy wysokociśnieniowych myjek oczyszczono 15 cm betonową podbudowę z wszelkich odprysków i zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na przyczepność poliuretanowego natrysku oraz oczyszczono system odwodnienia  boiska. 

 

 

Przygotowano również teren pod trybunę i usunięto gałęzie drzew, które zrywały linię energetyczną oraz mogłyby w przyszłości zagrażać bezpieczeństwu kibiców na trybunie. Docelowo planuje się także usunięcie części drzew rosnących wzdłuż ulicy Szkolnej. Będzie to jednak możliwe dopiero po decyzji Starostwa biorącej pod uwagę nie tylko stan drzewostanu, ale również jego różnorodność i częstotliwość występowania poszczególnych gatunków drzew na terenie Zawichostu. Tym samym wycinka drzew prawdopodobnie zostanie przeprowadzona dopiero przy wymianie ogrodzenia szkolnego.

 

 

Wykonano także fundamenty, w które wbudowano osadzenia do mocowania bramek, słupków do gry w piłkę siatkową oraz tablic do gry w kosza. Uzgodniono również zakres sprzętu sportowego, który jest niezbędny do wyposażenia bieżni oraz boisk, na które się złożą: dwie bramki aluminiowe z siatkami polietylenowymi, cztery stojaki ( o wysięgu 1,65 m i z regulowaną wysokością) z tablicami ( laminat-extra) do koszykówki i obręczami oraz siatkami łańcuszkowymi, dwa słupki aluminiowe owalne z płynną regulacją wysokości siatki oraz wewnętrznym naciągiem śrubowym do gry w siatkówkę oraz trzy bloki startowe do bieżni.

 

 

Powyższe prace montażowe i dostawy zrealizuje za kwotę 24 600 zł, w ramach zamówienia uzupełniającego Firma Multisport z Katowic, która jest również głównym wykonawcą całego zadania. Tym samym wartość inwestycji będzie na dzisiaj wynosiła 617 301,54 zł brutto. Obecnie uzgadniana jest także kolorystyka obiektu. Wszystko wskazuje na to, że płyta boiska i siedziska na trybunach będą zielone, a bieżnia i skocznia do skoku w dal ceglasta. Nie uzgodniono jeszcze koloru linii poszczególnych boisk.

 

 

Na placu budowy I etapu kompleksu sportowego przy szkole w Zawichoście, zgromadzono również tworzywo poliuretanowe, które po natrysku utworzy na betonowej nawierzchni 13 mm sprężystą i trwałą oraz odporną na ścieranie i temperaturę warstwę tartanu.

  

G. Połeć