This is alternative content.

dzisiaj jest: 7 lutego 2023. imieniny: Romuald, Ryszard, Teodor
flaga Polski 

This is alternative content.

O TYM JAK NASI GIMNAZJALIŚCI DWORKI MALOWALI

Dnia 13 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki  III edycji Międzyszkolnego Konkursu Sandomierszczyzna – Moja Mała Ojczyzna, w którym już po raz drugi wzięli udział uczniowie z Gimnazjum w Zawichoście pod opieką pani Doroty Piotrowskiej. Tematem konkursu były PAŁACE, DWORY I DWORKI ZIEMI SANDOMIERSKIEJ, a do jego głównych celów zaliczono m.in: popularyzowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, kształtowanie postaw patriotycznych i przywiązania do Małej Ojczyzny – Ziemi Sandomierskiej, rozbudzanie zainteresowań i zachęta do zwiedzania malowniczych zakątków Sandomierza i okolic oraz zachęta do poznawania ciekawych obiektów, związanych z historią i tradycjami Ziemi Sandomierskiej

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

Kategoria A -  wykonanie pracy formatu A3 przedstawiającej pałac, dworek ( lub fragmenty pozostałe z tego typu budowli) znajdujące się w naszym regionie - w dowolnej płaskiej technice plastycznej.

Kategoria B – wykonanie fotografii autorskiej formatu A4, przedstawiającej pałac, dworek ( lub fragmenty pozostałe z tego typu budowli) znajdujące się w naszym regionie.

Spotkanie podsumowujące przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Najpierw wysłuchano wykładu Pałace, dwory i dworki Ziemi Sandomierskiej połączonego z ciekawym montażem słowno – muzycznym,

 

 

a potem ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Jak się okazało również nam uczniom Gimnazjum w Zawichoście. 

 

W kategorii A - II nagrodę otrzymała autorka tego artykułu - Weronika Gajewska uczennica klasy II a, która namalowała Dwór Skorupskich, a wyróżnienie otrzymała Magdalena Kozieł uczennica klasy III a., której praca przedstawiała Dwór w Śmiłowie.

 

W kategorii B - III nagrodę otrzymał Konrad Piziorski uczeń klasy III b, który sfotografował Dwór w Śmiłowie.

 

Weronika Gajewska

 

W imieniu władz  samorządowych serdecznie gratulujemy opiekunowi grupy, naszym gimnazjalistom biorącym udział w konkursie, a w szczególności wszystkim nagrodzonym. Życzymy im dalszego twórczego rozwoju i zwycięstw w kolejnych konkursach, bo ich sukcesy są również sukcesami Szkoły i Gminy Zawichost.  

 Grzegorz Połeć

CZTERY Z DZIEWIĘCIU Kolejny sukces gimnazjalistów z Zawichostu.

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie,
Zobaczyła Zawichost, pewnie go nie minie.

 

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczniowie Gimnazjum w Zawichoście uczestniczyli w projekcie „ Wisła – jakiej nie znamy”, który był częścią Programu wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju pn. GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ (Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu).

 Jego wdrożeniem zajmowało się Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Silniejsi Razem” z siedzibą w Samborcu w partnerstwie z Kołem nr 33 Polskiego Związku Wędkarskiego w Sandomierzu.

 Projekt był adresowany do młodzieży gimnazjalnej w wieku 13 – 16 lat (klasy I – III gim.) z obszaru powiatu sandomierskiego, gmin: Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz, Zawichost, Dwikozy. Młodzież uczestniczyła w warsztatach z zakresu technik pozyskiwania informacji historycznej oraz fotografiki.

 Warsztaty regionalne odbyły się 20 marca 2014 r. w naszej Szkole, poprowadził je znany publicysta i regionalista p. Józef Myjak.